„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


IAM TEMPUS EST

A Székelyföld kulturális folyóirat

Márton Áron-pályázata

 

„A mai embernek, ha emberi mivoltát meg akarja őrizni, meg kell szabadulnia az egydimenziós élettől és létfelfogástól, a dolgok és a merőben földi célok uralmától. A létbizonytalanság, az élet nagy ellentmondásai felébresztették a modern ember lelkében a vágyat a becsületesség, az őszinteség, az egyenesség, az igazság és az igazságosság iránt, s a keresztény ember segítheti a társait abban, hogy ezen az úton előbbre jusson.” (Márton Áron)

 

A Székelyföld kulturális folyóirat és a Lakiteleki Népfőiskola pályázatot hirdet Márton Áron püspök életpályájából merítő, nyelvi igényességgel megírt irodalmi művek (vers, próza, esszé, filmnovella, színmű, riport stb.) alkotására.

 

Maximális terjedelem 30 flekk (1 flekk 1350 karakter).

 

A pályamunkákat 2 példányban, jeligével ellátva (feloldását zárt borítékban) 2015. augusztus 31-ig lehet benyújtani a Székelyföld szerkesztőségének címére (530170 Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz.).

 

A pályázat díjai:

I. 3000 lej

II. 2000 lej

III. 1000 lej

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által felajánlott különdíj: 100.000 forint

 

Eredményhirdetésre 2015 szeptemberében kerül sor. A díjazott művek közlési jogát a Székelyföld folyóirat fenntartja.