„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Márton Áron, a XX. század püspöke


FELADATLAPOK

Márton Áron, a XX. század püspöke címmel Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum, a Lakiteleki Népfőiskola, a Székelyföld Alapítvány és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.

A játékos versenyre Kárpát-medencei középiskolásokból álló háromtagú csapatokat várunk. A vetélkedő feladatait 2015. március 22-től havonta (három fordulóban) jelentetjük meg a  www.martonaronmuzeum.ro honlapon. 

A válaszokat postán vagy e-mailen (szkenelve, pdf formátumban) kell beküldeni a megjelentetésüket követő 30 napon belül a következő elérhetőségek valamelyikére.

 Első forduló/ Beküldési határidő: április 30.

 

 Második forduló/ Beküldési határidő: május 22.

 

Harmadik forduló/ Beküldési határidő: június 30.

 

EREDMÉNYEK

Az internetes fordulók eredményei:

A szeptember 25-26-i lakiteleki elődöntőn és döntőn részt vevő 24 csapat listája INNEN tölthető le.

GRATULÁLUNK! A lakiteleki utazással és programmal kapcsolatosan a csapatokat e-mailben tájékoztatjuk.

Az utazási támogatást igénylő csapatok költségeihez a Bethlen Gábor Alap támogatása révén járulunk hozzá. 

 

A lakiteleki elődöntőbe ezúttal be nem jutott csapatok listája és pontszámaik INNEN tölthetők le. Köszönjük nekik is a részvételt és a munkát!

 

MEGOLDÁSOK

Helyes megoldások:

A helyes megoldásokat a versenyen részt vevő csapatok dolgozataiból "ollóztuk össze" azon feladat-megoldásokból válogatva, amelyek a zsűri megítélése alapján maximális pontszámot érnek. Ahol szükségesnek láttuk, további megjegyzéseket is fűztünk a megoldásokhoz, hogy a versenyzők ellenőrizhessék válaszaik helyességének fokát, még mielőtt az eredményhirdetésre sor kerülne.

 

A feladatok összeállításában nyújtott segítségért köszönettel tartozunk 

Denisa Bodeanu történésznek, a Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Tanács munkatársának,

Csutak Judit magyartanárnak,

Hegedűs Enikő művészettörténésznek,

Msgr. Kovács Gergelynek, a szentté avatási eljárás posztulátorának,

Lövétei Lázár László szerkesztőnek,

Nagy Zoltán hittanárnak, gyűjtőnek a hangfelvételért,

Virt László hittanárnak, Márton Áron püspök életrajzírójának.

 

FILMEK

A Szent László csapat filmje

A Sírőrzők csapat filmje

A kézdivásárhelyi MindenÁron csapat filmje

A Martirium csapat filmje

A Példaképünk csapat filmje

A székelykeresztúri Minden_Áron csapat filmje

A Lángnyelvek csapat filmje

A 3D-s csapat filmje

Az Árpád-házisok csapat filmje

A Lázár Andrea, Lázár Aletta, Péter Loránd alkotta csíkszeredai csapat filmje

A Haller-bárányok csapat filmje

A Szent Katalin csapat fimje

... folytatjuk!

Postacím:

Márton Áron Múzeum

537275 Csíkszentdomokos (Sandominic)

Alszeg 1762

Románia

Elektronikus cím: martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro

A három írásbeli forduló alapján a legjobb eredményt elérő csapatokat meghívjuk a 2015 szeptemberében megrendezésre kerülő középdöntőre és döntőre, a Lakiteleki Népfőiskolára (http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola/).

A verseny döntőjébe jutó fiatalok értékes díjakat kapnak. A győztesek jutalmul részt vehetnek egy Márton Áron életútjának helyszíneit végigkövető erdélyi zarándoklaton.

Jelentkezni az első forduló megoldásának beküldésével lehet, nevezési díj nincs.

Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák, egyházközségek, hittancsoportok, baráti társaságok csapatait! Egy-egy intézményből, közösségből tetszőleges számú csapat indulhat a versenyen. A borítékra, kérjük, írjátok rá a játék címét!

További felvilágosítás kérhető a +40741484716 telefonszámon, elektronikus levélcímünkön vagy a Márton Áron Múzeum Facebook oldalán.

A vetélkedő része annak a program-sorozatnak, amely Márton Áron püspök életpéldájának, tanításának jobb megismertetését tűzte célul a Kárpát-medencében. A program további részét képező alkotói pályázatról és konferenciáról honlapunkon lehet tájékozódni.

A programsorozat védnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

 

KÖNYVÉSZET

Ajánlott könyvészet, források:

 • A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapjának „Márton Áron” fejezete (Tartalma: a püspök életrajza, írásai, róla szóló írások, képzőművészeti alkotások, stb.): http://www.romkat.ro/martonaron
   
 • Virt László: Nyitott szívvel. Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi.  Budapest, 2002, Teleki László Intézet.
  (Teljes terjedelemben letölthető pdf formátumban innen)
   
 • P. Szőke János: Márton Áron. Budapest, 1990, Görög Katolikus Püspöki Hivatal.
   
 • Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Budapest, 1989, Eötvös Kiadó.
   
 • Márton Áron: Válogatott írások és beszédek. Csíkszereda, 2013, Hargita Kiadóhivatal.
  (Teljes terjedelemben letölthető pdf formátumban innen)
   
 • MÁRTON Áron hagyatéka (1 – 10. kötet). Összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Marton József. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005 – 2010.
   
 • Denisa Bodeanu - Cosmin Budeanca: Márton Áron dossziéi a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács archívumában, In: Székelyföld, 2013/július.(Letölthető innen)

 

 • Hegedűs Enikő: Márton Áron kapcsolata a kortárs művészekkel. In Székelyföld, 2014/9. (Letöltés)

 

 • Stefano Bottoni: Ellenállás és közösségépítés. Márton Áron és a román kommunista rendszer. In Székelyföld, 2013/7. (Letöltés)

 • Marton József - Kuszálik Péter: Márton Áron egyik híres szentbeszéde. In Székelyföld, 2009/9 (Letöltés)

 

 • Ozsváth Judit: Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat (Letöltés innen)